ст 38 . Закон РФ "О защите прав потребителей" ( ЗоЗПП 2021 )