ст 42 . Закон РФ "О защите прав потребителей" ( ЗоЗПП 2022 )