ст 42 . Закон РФ "О защите прав потребителей" ( ЗоЗПП 2023 )